woensdag 11 juni 2008

Bracco pupjes / Bracco puppies


Who is waiting for a Bracco puppy has a bit of luck. At this moment many litters are born all over the World. Some breeders work with a list some are not. If you are looking for a bracco puppy contact these serious addresses. Di Ala D'Oro kennel is not involved in any agreements concerning selling these puppies/litters.

Wie aan het wachten is op een bracco pup heeft geluk, er zijn op dit moment een aantal nestjes geboren. Sommige fokkes werken met een wachtlijst andere niet. Ben je op zoek naar een pup dan kun je de onderstaande serieuze nesteigenaren benaderen. Di Ala D'Oro is geen bemiddelende partij bij eventuele afspraken over de verkoop van een pup

The picture came from Kennel Minnettes from the USA, he also has a litter. 6 puppies where born six weeks ago. PS: These puppies are not available anymore.

De foto komt van Kennel Minnette's in Amerika, hij heeft ook een nestje. 6 pupjes zijn zes weken geleden geboren. PS: De puppen van dit nestje hebben al een baasje.

Geen opmerkingen: